Voorwaarden

Boekingen

Masquée brengt op basis van uw aanvraag een offerte uit; deze prijsopgaaf is geldig tot 14 dagen na offertedatum.

Middels ondertekening en retour zenden van de offerte verklaart u zich akkoord met de prijsopgaaf en geldende voorwaarden. Zodra Masquée uw offerte heeft ontvangen wordt uw boeking per mail aan u bevestigd en is uw boeking gereserveerd.

Voor boekingen op nationale feestdagen geldt een toeslag van 25% op alle tarieven.

 

Betaling

Voor particulieren:

De betaling dient contant te geschieden voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vóór vertrek van Masquée van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben gevonden.

 

Voor bedrijven:

CONTANT: De betaling dient contant te geschieden voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vóór vertrek van Masquée van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben gevonden.

OP REKENING: Masquée biedt bedrijven de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de uitvoeringsdatum over te maken op rekeningnummer NL71 RABO 0342 0059 36 t.n.v. P.Volaart te Hellevoetsluis.

Bij bevestiging van uw boeking zal u gevraagd worden naar de gewenste betaalwijze.

 

Tijden en pauze

Wilt u dat de schminker langer blijft en geeft u opdracht tot meerwerk, dan worden de kosten hiervoor aan u doorberekend bovenop gestelde prijsopgave (zie wijzigingen en annuleringen).

De schminker heeft na elke 2 uur schminken recht op een doorbetaalde pauze van 10 minuten. Bij een boeking vanaf 6 uur behoudt Masquée zich het recht om 30 minuten doorbetaald te pauzeren om te lunchen.

 

Wijzigingen en annuleringen

Wijzigingen in de boeking (bijvoorbeeld aantal kinderen, aantal uren etc.) dient u z.s.m. door te geven. Daarbij hanteert Masquée de volgende verplichtingen:

Bij wijzigingen tot 2 weken voor boekingsdatum wordt de prijs conform wijziging aangepast (verlaagd/verhoogd).

Bij wijzigingen binnen 14 dagen tot boekingsdatum wordt de offerteprijs alléén aangepast indien het een vermeerdering van werk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt géén prijsverlaging gehanteerd!

Bij wijzigingen op de boekingsdatum zelf wordt werkvermeerdering aan u doorberekend bovenop de gestelde offerteprijs. Bij opdrachtvermindering blijft u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt géén prijsverlaging gehanteerd!

Bij annulering van de boeking hanteert Masquée de volgende betalingsverplichtingen:

  • Bij annulering tot 2 weken voor boekingsdatum kunt u kosteloos annuleren.
  • Bij annulering binnen 7 dagen tot boekingsdatum wordt 25% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.
  • Bij annulering op de boekingsdatum zelf wordt 50% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.


Annulering door Masquée

Masquée behoudt zich het recht een opdracht te annuleren bij twijfel over de opdrachtgever.

Masquée behoudt zich het recht een opdracht kosteloos te annuleren in geval van bijv. ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de opdrachtgever hier telefonisch van op de hoogte worden gebracht.  Masquée zal te allen tijde voor vervanging proberen te zorgen zodat uw evenement toch nog feestelijk kan verlopen. Gezien de onvoorziene aard van dergelijke omstandigheden dient u er rekening mee te houden dat er soms geen passende vervanging beschikbaar meer is en de schminkactiviteiten in dat geval géén (of gedeeltelijk) doorgang kunnen vinden. Wij rekenen in deze uitzonderlijke gevallen op uw begrip.

 

Aansprakelijkheid

Masquée doet haar uiterste best om elke opdracht naar tevredenheid uit te voeren. Mochten er desondanks toch klachten ontstaan dan zal in overleg met opdrachtgever gezocht naar een passende oplossing.

Masquée werkt met huidvriendelijke en ongeparfumeerde materialen die onschadelijk zijn voor de huid. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand met een erg gevoelige huid toch een gevoeligheidsreactie vertoont.

De gebruikte schmink is op waterbasis en is zodoende met water en zeep gemakkelijk te verwijderen. Sommige kleuren -met veel kleurpigment- kunnen na wassen sporen achter laten op de huid. Deze zijn met babyolie eenvoudig van de huid te halen. Masquée streeft er naar iedereen die geschminkt is duidelijke instructies mee te geven hoe de schmink het beste verwijderd kan worden.

Masquée is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze wordt veroorzaakt door aantoonbare grove schuld of nalatigheid.

In verband met hygiëne behoudt Masquée zich het recht om -bij vermoeden van besmettelijke huidproblemen- personen te weigeren voor schminkactiviteiten.

 

Vereiste benodigdheden schminklocatie

Op BINNENLOCATIES zorgt de opdrachtgever voor:

  • Toegankelijke en veilige locatie.
  • Een tafel van tenminste 120 x 60 cm en twee stoelen/krukken(per schminker), indien deze niet aanwezig zijn kan Masquée deze tegen een vergoeding zelf meenemen.
  • Mogelijkheid tot het verversen van water.
  • Bij voorkeur is de werkruimte rookvrij.

Op BUITENLOCATIES zorgt de opdrachtgever naast de bovenstaande verzoeken tevens voor een beschutte werkomgeving. Deze dient beschutting te geven tegen zonlicht, wind en regen (bijv. partytent, kraam).

Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat deze het naar inschatting van Masquée onmogelijke maken schminkactiviteiten buiten te verrichten/voort te zetten, zorgt de opdrachtgever alsnog voor een passende binnen locatie. Wanneer er geen passende alternatieve locatie voor handen is, behoudt Masquée zich het recht voor de opdracht en schminkactiviteiten per direct te stoppen/annuleren. Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke gevallen géén teruggaaf gegeven.

 

Toezicht tijdens schminken

Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) bij alle festiviteiten uitgezonderd evenementen (b.v. beurzen, braderieën) , zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal 1 volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken.

Masquée is géén oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met uw kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.


Promotie door Masquée

Masquée behoudt zich het recht voor haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te promoten middels het dragen van haar eigen bedrijfskleding/logo, plaatsen van banier, flyers en visitekaartjes.


Foto's - auteursrechten

Masquée behoudt zich het recht voor haar schminkactiviteiten middels foto’s vast te leggen. Deze foto’s (van kinderen/volwassenen) kunnen op de website van Masquée geplaatst worden. Indien ouders/opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben/heeft dient dit van te voren nadrukkelijk te worden aangegeven.

 

 

copyright © 2015-2019 by Masquée